Edukativni filmovi neinvazivnog ispitivanja magistralnih krvnih sudova iz oblasti venske i arterijske patologije sa prikazom protokola i tehnike Color duplex ultrasonogarfije. Autor dr Dragan Vasić, specijalista interne medicine i angiologije, načelnik Kabineta za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.