PREDsedništvo udruženja

Predsednik prof. dr Dragan Milić sa Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu

Potpredsednici:

doc. dr Predrag Gajin sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje

dr sc. Dragan Vasić sa Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije

mr. dr Saša Živić sa Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu

Sekretar – mr dr Zoran Damnjanović sa Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu

Blagajnikdr Nemanja Stepanović sa Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu

Počasni predsednikprof. dr Živan Maksimović