IN MEMORIAM Profesor Miroslav Stojiljković

Profesor Miroslav Stojiljković rođen je u Leskovcu 18.12.1942. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Leskovcu. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1966. Svoju lekarsku karijeru, a potom specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je u bolnici u Leskovcu na Odeljenju za hirurgiju. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1975. Svoju

Izbor novog predsedništva

Poštovani, hteli bi da vas obavestimo da je 17.12.2019. godine održana Skupština Udruženja flebologa Srbije na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Novo predsedništvo udruženja: Predsednik – prof. dr Dragan Milić sa Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu Potpredsednici: doc. dr Predrag Gajin sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje dr sc. Dragan