Spisak članova Udruženja sa osnivačke skupštine:

1. Nevena Krstić

2. Igor Banzić

3. Slobodan Cvetković

4. Nenad Jakovljević

5. Andreja Dimić

6. Ilija Kuzmanović

7. Miroslav Marković

8. Nikola Ilić

9. Ilijas Činara

10. Živan Maksimović

11. Lazar Davidović

12. Momčilo Čolić

13. Milica Vraneš

14. Oliver Radmili

15. Miloš Sladojević

16. Ivan Tomić

17. Branislav Filipović

18. Dragan Vasić

19. Olivera Andonović

20. Marko Dragaš

21. Siniša Pejkić

22. Milena Ćirović