Drugi kongres Udruženja flebologa Srbije

Drugi kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem je održan 23. do 25. oktobra
uz učešće vodećih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije I vaskualrne hirurgije. Na Kongresu je bilo prisutno 372 lekara iz Srbije i regiona. Prof. dr Anrew Nicolaides je postao Ivisiting professor medicinskog fakulteta Unoiverziteta u Beogradu. Pored glavnih tema na Kongresu je donesen i Konsenzus dokument o profilaksi i lečenju venskih ovoljenja (koji će kasnije prerasti u nacionalni vodič o venskim oboljenjima).

Plakat, teme i gosti

Program KME

Kongresna tela

Apstrakti

Odluke Skupstine 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 Comments

  1. Pingback: Devam edersen ederim ananı sıkerım

  2. Pingback: kinokrad

  3. Pingback: batmanapollo

  4. Pingback: batmanapollo.ru - psychologist

  5. Pingback: batmanapollo psychologist

  6. Pingback: elizavetaboyarskaya.ru

  7. Pingback: vsovezdeisrazu

  8. Pingback: 2023

Comments are closed.