Poslednjih godina Udruženje je radilo na definitivnoj verziji nacionalnog vodiča za akutna i hronična venska oboljenja, kao i na internacionalnim aktivnostima (svetski kongresi).

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja vena

Sveukupne aktivnosti su dovele do toga da je Udruženje prepoznatljivo i da poseduje respektabilnu vrednost u svetskom udruženju flebologa (IUP).

venous forum 2