Kontinuirana Medicinska Edukacija

Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore je osnovano u Srpskom lekarskom društvu 29. maja 2004. godine. Za sedište udurženja je određen tadašnji Institut za Kardiovaskualrne bolesti KCS. Prestankom postojanja države Srbija i Crna Gora Udruženje je promenilo svoj naziv pa deluje kao Udruženje flebologa Srbije (od 21. IX 2011). Sve vreme Predsednik Udruženja .je Prof. dr Ž. Maksimović a podpredsednici su Doc. Dr D. Milić, Dr M. Pejić, Prof. dr S....

Read More

Balkan venous forum

Poslednjih godina Udruženje je radilo na definitivnoj verziji nacionalnog vodiča za akutna i hronična venska oboljenja, kao i na internacionalnim aktivnostima (svetski kongresi). Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja vena Sveukupne aktivnosti su dovele do toga da je Udruženje prepoznatljivo i da poseduje respektabilnu vrednost u svetskom udruženju flebologa...

Read More

Drugi kongres Udruženja flebologa Srbije

Drugi kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem je održan 23. do 25. oktobra uz učešće vodećih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije I vaskualrne hirurgije. Na Kongresu je bilo prisutno 372 lekara iz Srbije i regiona. Prof. dr Anrew Nicolaides je postao Ivisiting professor medicinskog fakulteta Unoiverziteta u Beogradu. Pored glavnih tema na Kongresu je donesen i Konsenzus dokument o profilaksi i lečenju venskih ovoljenja...

Read More

Prvi kongres Udruženja flebologa Srbije

Prvi Kongres flebologa sa internacionalnim učešćem je održan u Beogradu 12. – 14. oktobra 2007. godine. Na tom kongresu je zapaženo učešće vodećih svetskih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije i vaskualrne hirurgije (profesori: Norman Rich, Bo Ekloff, Alun Davies, Hugo Parh) a prof. dr N. Rich je inaugurisan i za visiting profesora medicinskog fakulteta Univerzitzeta u Beogradu. Na Kongresu je zvanično bilo registrovano 229...

Read More

Poseta Svetoj Gori

Uz blagoslov Igumana Manastira Hilandar Arhimandrita Metodija, uz veliku organizacionu pomoć direktor Zadužbine Milivoja Ranđića, delegacija Udruženja flebologa Srbije, Prof. Živan Maksimović, dr Dragan Vasić, dr Miloš Maksimović, kao i predstavnik kompanije Siemens Srbija Dušan Danilović, juna meseca 2014. godine, bila je u poseti manastiru Hilandar. Pored duhovnog osnaženja cilj boravka je bio obavljanje preventivnih kliničkih i ultrazvučnih...

Read More