Kontinuirana Medicinska Edukacija

Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore je osnovano u Srpskom lekarskom društvu 29. maja 2004. godine. Za sedište udurženja je određen tadašnji Institut za Kardiovaskualrne bolesti KCS.

Prestankom postojanja države Srbija i Crna Gora Udruženje je promenilo svoj naziv pa deluje kao Udruženje flebologa Srbije (od 21. IX 2011). Sve vreme Predsednik Udruženja .je Prof. dr Ž. Maksimović a podpredsednici su Doc. Dr D. Milić, Dr M. Pejić, Prof. dr S. Avramov, Dr S. Matić
Svoju osnovnu stručnu aktivnost Udruženje je sprovodilo kroz organizovanje kurseva KME, nacionalne Kongrese sa interanacionalnim, učešćem u radu drugih stručnih udruženja (udruženje kardio-vaskualrnih hirurga, kardiologa, hirurga itd) uglavnom u formi simpozijuma kao i učešćem u radu stručnih udruženja u regionu. Kroz KME edukaciju do sada je registrovano preko 800 učesnika a u ostalim vidovima delatnosti bilo je prisutno još najmanje 700 plaznika. Rukovodilac I glavni organizator svih oblika tih aktivnosti je bio Predsednik Udruženja.

Apstrakti KME 2004

KME 2005

KME 2009

KME 2010

KME 2011