Drugi kongres Udruženja flebologa Srbije

Drugi kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem je održan 23. do 25. oktobra
uz učešće vodećih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije I vaskualrne hirurgije. Na Kongresu je bilo prisutno 372 lekara iz Srbije i regiona. Prof. dr Anrew Nicolaides je postao Ivisiting professor medicinskog fakulteta Unoiverziteta u Beogradu. Pored glavnih tema na Kongresu je donesen i Konsenzus dokument o profilaksi i lečenju venskih ovoljenja (koji će kasnije prerasti u nacionalni vodič o venskim oboljenjima).

Plakat, teme i gosti

Program KME

Kongresna tela

Apstrakti

Odluke Skupstine 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

41 Comments

 1. Pingback: Devam edersen ederim ananı sıkerım

 2. Pingback: kinokrad

 3. Pingback: batmanapollo

 4. Pingback: batmanapollo.ru - psychologist

 5. Pingback: batmanapollo psychologist

 6. Pingback: elizavetaboyarskaya.ru

 7. Pingback: vsovezdeisrazu

 8. Pingback: 2023

 9. Pingback: Äèçàéí ÷åëîâåêà

 10. Pingback: porn

 11. Pingback: ipsychologos

 12. Pingback: yug-grib.ru

 13. Pingback: studio-tatuage.ru

 14. Pingback: bit.ly/pamfir-pamfir-2023-ua-pamfir

 15. Pingback: meritking

 16. Pingback: fuck google

 17. Pingback: poip-nsk.ru - Movie Watch

 18. Pingback: film.poip-nsk.ru - film online

 19. Pingback: madridbet

 20. Pingback: meritking giriş

 21. Pingback: video.vipspark.ru

 22. Pingback: vitaliy-abdulov.ru

 23. Pingback: psychophysics.ru

 24. Pingback: vipspark.vipspark.ru

 25. Pingback: meritking

 26. Pingback: madridbet

 27. Pingback: grandpashabet

 28. Pingback: meritking

 29. Pingback: child porn

 30. Pingback: canlı sex hattı

 31. Pingback: meritking

 32. Pingback: meritking

 33. Pingback: Grandpashabet

 34. Pingback: meritking

 35. Pingback: meritking

 36. Pingback: izmir escort

 37. Pingback: tekirdağ

 38. Pingback: grandpashabet

 39. Pingback: child porn

 40. Pingback: child porn

 41. Pingback: xxlargeseodigi

Comments are closed.