Prvi kongres Udruženja flebologa Srbije

Prvi Kongres flebologa sa internacionalnim učešćem je održan u Beogradu 12. – 14. oktobra 2007. godine. Na tom kongresu je zapaženo učešće vodećih svetskih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije i vaskualrne hirurgije (profesori: Norman Rich, Bo Ekloff, Alun Davies, Hugo Parh) a prof. dr N. Rich je inaugurisan i za visiting profesora medicinskog fakulteta Univerzitzeta u Beogradu. Na Kongresu je zvanično bilo registrovano 229 učesnika iz Srbije i regiona. Zvanične teme Kongresa su billi problem akutnog I hroničnog venskog zastoja.

Program Kongresa

Govor Predsednika Kongresa na otvaranju

Kongres organizacioni odbor

Kongresna tela

Apstrakti – Oralne prezentacije

Apstrakti – Poster prezentacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20