Poseta Svetoj Gori

Uz blagoslov Igumana Manastira Hilandar Arhimandrita Metodija, uz veliku organizacionu pomoć

direktor Zadužbine Milivoja Ranđića, delegacija Udruženja flebologa Srbije, Prof. Živan Maksimović,

dr Dragan Vasić, dr Miloš Maksimović, kao i predstavnik kompanije Siemens Srbija Dušan Danilović, juna

meseca 2014. godine, bila je u poseti manastiru Hilandar. Pored duhovnog osnaženja cilj boravka je bio

obavljanje preventivnih kliničkih i ultrazvučnih pregleda krvnih sudova monaha na Svetoj Gori.

 

Hilandar 1 Hilandar 2 Hilandar 4 Hilandar 3