Drugi kongres Udruženja flebologa Srbije

Drugi kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem je održan 23. do 25. oktobra uz učešće vodećih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije I vaskualrne hirurgije. Na Kongresu je bilo prisutno 372 lekara iz Srbije i regiona. Prof. dr Anrew Nicolaides je postao Ivisiting professor medicinskog fakulteta Unoiverziteta u Beogradu. Pored glavnih tema na Kongresu je donesen

Prvi kongres Udruženja flebologa Srbije

Prvi Kongres flebologa sa internacionalnim učešćem je održan u Beogradu 12. – 14. oktobra 2007. godine. Na tom kongresu je zapaženo učešće vodećih svetskih autoriteta iz oblasti flebologije, angiologije i vaskualrne hirurgije (profesori: Norman Rich, Bo Ekloff, Alun Davies, Hugo Parh) a prof. dr N. Rich je inaugurisan i za visiting profesora medicinskog fakulteta Univerzitzeta

Poseta Svetoj Gori

Uz blagoslov Igumana Manastira Hilandar Arhimandrita Metodija, uz veliku organizacionu pomoć direktor Zadužbine Milivoja Ranđića, delegacija Udruženja flebologa Srbije, Prof. Živan Maksimović, dr Dragan Vasić, dr Miloš Maksimović, kao i predstavnik kompanije Siemens Srbija Dušan Danilović, juna meseca 2014. godine, bila je u poseti manastiru Hilandar. Pored duhovnog osnaženja cilj boravka je bio obavljanje preventivnih